niedziela, 29 grudnia 2013

BŁĘDY LINORYTNIKA CZYLI ŚWIĘTE MAŃKUTY


Jednym z dość powszechnych błędów początkujących grafików jest zapomnienie o symetrii osiowej. Odbitka stanowi lustrzane odbicie matrycy. Efektem tego błędu w moim przypadku było stworzenie dwóch linorytów z mańkutami. Pocieszam się jedynie, że był to błąd na tyle powszechny, że niektórzy twórcy nie zwracali na niego uwagi.


Drzeworyt "Matka Boska Różanostocka"
z zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

czwartek, 12 grudnia 2013

TABLICZKA Z TORUNIA PODEJŚCIE PIERWSZE


Od bardzo dawna zabierałem się za wykonanie tabliczki woskowej z unikatowego zbioru Archiwum Państwowego w Toruniu. Jest to największy na świecie zbiór tabliczek woskowych niemalże w idealnym stanie, 15 poliptyków w sumie 128 desek. Tabliczki zawierają dokumentacje miejską Torunia od XIV-XVI w.


Niektóre z nich posiadają cudownie zdobione okładki. 
Właśnie jeden z takich, poliptyk I - tabliczkę VIII wziąłem na warsztat.
Analiza graficzna tego poliptyku zawarta w "Tabliczki woskowe - średniowieczne dokumenty miejskie Torunia" Witolda Szczuczko, Elżbiety Jabłońskiej, wykazała, że wzór został wykonany niedbale z szablonu przez "artystę, niesprawnego manualnie". 
Bardzo rozbawiło mnie to porównanie więc obowiązkowo również i ja postarałem się być "niesprawnym manualnie" i choć obie tabliczki również ryłem z wzornika, to jednak w efekcie końcowym bardzo różnią się między sobą. 


Tabliczka ta, tylko stylistycznie nawiązuje do zabytku z Torunia, jej głównym celem było rozpoznanie możliwości zdobniczych przed profesjonalną rekonstrukcją.
 
Porównanie parametrów:

Poliptyk I/tabliczka VIII 
8 desek z gruszy wymiary 14,4 x 26,8 x  0,7 cm
ornament 10,2 x 21,4 cm
pole do pisania zalane woskiem 10,2 x 21,2 lub 21,4 cm
ślady po podklejaniu krawędzi skórą
miedziane okucia

moja tabliczka "No 1"
2 deski z osiki wymiary 9 x 17 x 1 cm
ornament 6,4 x 13,5 cm
pole do pisania zalane woskiem 6,6 x 14,4 cm
brak podklejenia skórą
miedziane okucia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tableaux from Toruń, take one
Since very long I was considering making wax tableaux based on unique piece from National Archive in Toruń.
The Archive contains the biggest in the world collection of wax tableaux, most in almost perfect state, 15 polyptychs on 128 boards in total.
The tableaux' contain documents of Torun city in XIV-XVI centuries.
Some of them have very ornamental covers.
I decided to try to copy one of them, polyptych I - tableaux VIII to be exact.
The graphic analysis of the polyptych is contained in "The Wax tableaux' - documents of Torun city in middleages" ("Tabliczki woskowe - średniowieczne dokumenty miejskie Torunia") by Witold Szczuczko and Elżbieta Jabłońska. The expertise showed that the stencil was made carelessly from the pattern by some "artist, not manually gifted".
I was really amused by the phrase so I decided to be "not manually gifted" as well.
Despite making in the likeness of the stencil, in the end the old and new tableaux differ substantially.
My tableaux is just stylistally inspired by the Toruń tableaux, the main aim was to discover my ornamenting possibilities before reconstruction.

Comparison of the parameteres:

polyptych I - tableaux VIII

8 pear boards 14,4 x 26,8 x  0,7 cm
the ornament 10,2 x 21,4 cm
the space to write filled with wax 10,2 x 21,2 or 21,4 cm
marks from sticking leather to the edge
copper fittings

My tableaux no 1

2 aspen boards 9 x 17 x 1 cm
ornament 6,4 x 13,5 cm
the space to write filled with wax 6,6 x 14,4 cm
no leather sticking
copper fittings

czwartek, 5 grudnia 2013

FOTO #2


"SPOKÓJ"
Zalew Sulejowski 2012 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Serenity"
Sulejów Inundation 2012.

FOTO #1


"MINIONE PIĘKNO WITRAŻY"
Cmentarz prawosławny w Piotrkowie Trybunalskim 2013 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Bygone Beauty of Stained Glass" 
Orthodox cemetary in Piotrkow Trybunalski 2013

niedziela, 1 grudnia 2013

KOLOROWANKA


Pomimo, że początkowo tego nie planowałem, do pokolorowania mojej grafiki nakłoniła mnie lektura książki "Ludowe obrazy drzeworytnicze" Józefa Grabowskiego. Autor przytacza w niej wiele przykładów kolorowych grafik wykonanych różnymi technikami. Postanowiłem więc zaryzykować szczególnie, że posiadam jeszcze płytę linorytniczą i mogę wykonać tyle odbitek ile zapragnę. Całość pokolorowałem akwarelami i pociągnąłem bezbarwnym lakierem aby nadać całości jednolity połysk. Niestety podczas nakładania lakieru okazało się, że farby delikatnie się rozmazują tworząc na pracy smugi. Jednak ostateczny efekt nie wyszedł najgorzej i nawet dodał troszkę uroku całości. Jest to w końcu sztuka ludowa - sztuka prymitywna i naiwna. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coloring piece
In the beginning I wasn't planning this, but reading Józef Grabowski's "Folk Woodcut Pictures" changed my mind. In the book we can find many examples of color graphics made in various techniques. I decided to risk one of my prints, since I still have the matrix, so I can make another copy. I used watercolor and varnish for the uniform gloss. Unfortunately varnish application smudged paint in few places. The final effect is pretty good, I think, and it has it's charm. All in all - it's folk art, primitve and naive at some point.