niedziela, 28 sierpnia 2016

ŚWIĘTY KRZYŻ PIOTRKOWSKI - DRZEWORYT

Z warsztatu schodzi kolejny drzeworyt, roboczo nazwany "krzyżem analfabetów" (olcha 34x22cm).


Czemu analfabetów? Inspiracją była XIX-wieczna grafika dewocyjna dotycząca wygasłego obecnie kultu Świętego Krzyża z kościoła farnego w Piotrkowie Trybunalskim. Rytownik, który wykonał tamtą matrycę, popełnił dość poważny błąd w napisie "Krzyżu" (zapomniał o "Z"). Co prawda udało mu się z niego w jakiś sposób wybrnąć, ale ślad tej omyłki jest jednak widoczny. Drugim analfabetą okazałem się ja - po wykonaniu odbitki zorientowałem się, że zjadłem ogonek "Ę" w "Święty".

XIX w. grafika / szkic ARTPRUS / odbitka z drzeworytu

Jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem (tym razem świadomie) - napisu "Titulus Crucis". Będzie on odręcznie nanoszony na każdą odbitkę. Niestety, nie byłbym w stanie wykonać w tej technice tak drobnego napisu.